W jaki sposób należy przygotować się do e-kontroli?

Sprawdź na czym polega outsourcing prawny i księgowy!

 

Wezwanie do e-kontroli może otrzymać każdy z podatników. Jak to najczęściej bywa kontrola podatkowa powoduje u przedsiębiorców zdenerwowanie, niepokój oraz stres. Aby zmniejszyć konsekwencje kontroli podatkowej prezentujemy dla przedsiębiorców kilka wskazówek na temat tego, jak przygotować się do e-kontroli.

 

1) Na błędy w dokumentacji wpływać może zła konfiguracja systemu finansowo-księgowego. Przed kontrolą trzeba poddać weryfikacji konfigurację systemu, by uniknąć w czasie kontroli wykrycia nieprawidłowości w obliczeniach i danych.

 

2) Przed kontrolą warto także zweryfikować źródła danych, które zostały wprowadzone do systemu. Źródłami danych mogą być zarówno inne systemy, jak i ludzie. Z tego powodu warto przed kontrolą sprawdzić działania interfejsów danych pomiędzy systemami.

 

3) Pomocą w przygotowaniu się przed kontrolą podatkową może być także przeprowadzenie w systemie kontroli za pomocą narzędzi analitycznych.