W jakiej formie można zatrudnić pracownika?

Przedsiębiorcy planujący zatrudnienie pracownika w swojej firmie, mają do wyboru kilka form na owe zatrudnienie. Formy zatrudnienia pracowników w większości przypadków musi zostać dopasowana do charakteru pracy, a także specyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mają możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, bądź umowę cywilnoprawną. Nie da się ukryć faktu, iż to właśnie umowa o pracę jest najczęściej wybieraną formą zatrudnienia. Jest ona regulowana przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. 

Nawiązując z pracownikiem stosunek pracy właśnie w tej formie, pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikowi m.in.:
- minimalne wynagrodzenie,
- prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego,
- ewentualne wynagrodzenie chorobowe,
- regularny czas pracy.
W podpisywanej umowie o pracę, należy zawrzeć m.in. informacje na temat praw oraz obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Umowy cywilnoprawne są regulowane przez Kodeks Cywilny i zalicza się do nich umowy takie, jak:
- umowa zlecenia,
- umowa o dzieło,
- umowa agencyjna,
- kontrakt managerski.

Formy umów cywilnoprawnych są wybierane bardzo często, ponieważ ich charakterystyczną cechą są niskie koszty utrzymania osoby zatrudnionej.

 

Sprawdź, jak należy anulować paragon!