Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania należy do jednych z najważniejszych wyborów, przed jakimi staje przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie własnej firmy. Powinien on zdawać sobie sprawę, że to właśnie ta decyzja warunkowała będzie wartość należności jaką będzie on musiał pokrywać, w jaki sposób będzie on rozliczał się z kontrahentami czy też jakie wykonywać będzie musiał czynności księgowe.

 

Istnieje kilka dostępnych form, a businessman powinien dokładnie zapoznać się z nimi i dowiedzieć się z czym się one wiążą. Powinien on również przeanalizować wydatki jakie go czekają oraz przychody jakie planuje uzyskać i wybrać formę najbardziej optymalną w przypadku jego firmy.

 

Decyzję tę podejmuje się podczas rejestracji podmiotu ale w czasie jego prowadzenia można ją zmienić. Jeśli przedsiębiorca nie dokona wyboru, zostanie on zobowiązany do rozliczania się na zasadach ogólnych. 

Podatnik może wybrać:
- zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32% (podatek płacony jest w stwce uzależnionej od wysokości dochodów), 
- podatek liniowy 19% (podatek płacony jest w stałej stawce),
- kartę podatkową (podatek płacony w stałej wysokości ustalonej przez Naczenika Urzędu Skarbowego),
- ryczałt ewidencjonowany (podatek płacony w określonej stawce użależnionej od profilu prowadzonej działalności),
- podatek tonażowy (stwaka podatku wynosi 19%, dotyczy on armatorów).