Wyższa amortyzacja to niższe podatki

Prowadzenie działalności gospodarczej bez samochodu jest niezwykle trudne. Samochód wprowadzony do środków trwałych pozwala usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest to jednak także doskonały generator kosztów w związku z tym pozwala ograniczyć podatki.  
 
Aby prywatny samochód mógł zostać wpisany do ewidencji środków trwałych musi być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku współwłasności odpisy amortyzacyjne mogą zostać dokonane tylko do procentowego udziału przedsiębiorcy.  
 
Podczas leasingu odpisy amortyzacyjne nie występują w ogóle, ponieważ nie może być on zaliczony do trwałych środków firmy. Amortyzacja może nastąpić ewentualnie podczas późniejszego wykupienia samochodu do firmy po zakończeniu umowy leasingowej. 
 
Aby środek trwały był zaliczony do ewidencji musi spełniać następujące warunki:
- kompletność i zdatność do użytku,
- jego okres użytkowania musi dłuższy niż jeden rok,
- musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
 
Zobacz także: Przedstawiciel podatkowy