Zatrudnienie członka rodziny

Małe firmy bardzo często decydują się na dorywcze bądź sezonowe zatrudnienie członków rodziny. Osoby z rodziny zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych to osoby współpracujące. Za osoby takie uznaje się rodziców, macochę, ojczyma, współmałżonka oraz dzieci. Co ważne osoby te muszą pozostawać z właścicielem w jednym domostwie. Nie może to być jednak konkubent ani współlokator.
 
Przedsiębiorca zatrudniając członków rodziny powinien spisać umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną. Po dopełnieniu tego obowiązku osoba ta przez ZUS będzie postrzegana jako osoba współpracująca, a nie pracownik. Jej zgłoszenia należy dokonać do 7 dni od daty powstania ubezpieczenia.
 
Przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS za zatrudnionego członka rodziny niezależnie od czasu przez jaki daną pracę wykonuje. Wysokość składki uzależniona jest od formy umowy. 
Wynagrodzenie członka rodziny powinno być bardzo zbliżone do stawek obowiązujących na rynku. 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ !