Asystent podatnika

Od stycznia przyszłego roku prawo podatkowe dla wielu z nas stanie się znacznie prostsze. Dlaczego? Od stycznia 2017 będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy asystenta podatnika. W początkowych założeniach ta opcja miała wejść w życie w 2016 roku, jednak termin ten został przesunięty o rok.

 

Kim będzie asystent podatnika?

Zadaniem asystenta będzie wspieranie podatnika w składaniu podań i deklaracji oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy.

Naczelnik urzędu skarbowego będzie wyznaczał odpowiednią osobę dla każdego podatnika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca

 

Baza Wiedzy Administracji Podatkowej także zostanie utworzona w styczniu przyszłego roku. Będzie zawierać interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne.