Fundusz Pracy

Fundusz pracy działa już od roku 1990. Jako fundusz celowy posiada cel jakim jest łagodzenie skutków bezrobocia. Przychody tej spółki są opłacone przez składki. Pieniądze jakie posiada fundusz pracy przeznaczane są na kwestie takie jak stypendia, dofinansowania oraz zasiłki dla bezrobotnych. Obecnie wysokość składki wynosi 2,45 % wymiaru składki i jest opłacana przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców oraz zleceniobiorców. W 2013 roku w przypadku przedsiębiorców jej wysokość wynosi minimum 54,58 zł. Składki na Fundusz Pracy nie trzeba opłacać między innymi w następujących sytuacjach: kobieta osiągnie 55 rok życia, a mężczyzna 60 (zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca), przedsiębiorca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie, pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego, nowy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS.