Na czym polega CRF?

Rozszerzeniem tego skrótu jest Centralny Rejestr Faktur, którego wprowadzenie Ministerstwo Finansów. Celem tego działania będzie umożliwienie dostrzegania różnego rodzaju przestępstw podatkowych, jak również celowych nadużyć. Dzięki możliwości wglądu do faktur przedsiębiorstw, organy podatkowe mają możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy z otrzymanych danych. Można zatem wnioskować, iż Centralny Rejestr Faktur ograniczy liczbę kontroli przeprowadzanych wśród przedsiębiorców, bądź w niektórych przypadkach je przyspieszy oraz usprawni.


Należy jednak pamiętać o tym, że zdecydowanie głównym celem Centralnego Rejestru Faktur jest chęć wyeliminowania nielegalnych działań, co automatycznie podniesie jakość prowadzonych działalności w Polsce. Prócz tego rozwiązanie to da przedsiębiorcom gwarancję, iż otrzymana od przedsiębiorcy faktura jest wiarygodna, co wiążę się z tym, iż śmiało można od niej odliczyć podatek.


Rozwiązanie to najprawdopodobniej będzie funkcjonowało na zasadzie przesyłania faktur do CRF. Jednakże istnieje również opcja, że rejestr ten powstanie przez przesłane JPK, bądź za pomocą:

- księgowości online,

- odpowiedniej aplikacji MF,

- odpowiedniej platformy.