Na czym polega fiskalizm?

Fiskalizm jest aktualnym tematem dla wielu państw, mimo iż nie jest korzystny dla nikogo. Jednak na czym to w ogóle polega? Fiskalizm to polityka państwa, polegająca na ciągłym podwyższaniu podatków, w celu wzbogacenia się budżetu państwa.


Ciężko jest zachować racjonalny system podatkowy, ponieważ konieczne jest zrównoważenie dwóch zupełnie przeciwstawnych ze sobą interesów. Skarb Państwa dąży do jak najwyższych dochodów, a podatnicy chcieliby płacić jak najniższe podatki. Ciężko połączyć te dwie kwestie, jednak niektóre państwa poradziły sobie z tym zadaniem.


Fiskalizm wbrew pozorom nie jest niczym korzystnym dla budżetu państwa. Zbyt wysokie podatki źle wpływają na sytuacje obywateli, co powoduje szybkie zahamowanie rozwoju gospodarczego. To z kolei ogranicza wpływy do Skarbu Państwa.