Ochrona przedemerytalna 2017

Według Kodeksu pracy pracownik, który znajduje się w okresie ochrony przedemerytalnej nie może zostać zwolniony. Od 2017 roku wiek ochrony emerytalnej trwa  od 56 lat dla kobiet oraz 61 dla mężczyzn. 
 
Pracownicy mogą liczyć na okres ochrony przedemerytalnej pod warunkiem, że do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje im 4 lat, a osiągnięcie tego wieku zapewni im prawo do uzyskania emerytury. 
 
Sytuacja ta nie dotyczy prawa do uzyskania wcześniejszej emerytury.
 
Oczywiście ochrona przedemerytalna należy się wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Co ważne, umowy cywilnoprawne nie są w stanie zagwarantować żadnej ochrony przed utratą źródła dochodów. 
 
Od 1. października 2017 roku do 30. września 2021 będą 2 grupy pracowników, które będą podlegały ochronie przedemerytalnej w związku z różnymi podstawami prawnymi.