Odpowiedzialność biura rachunkowego

Za zobowiązania przedsiębiorcy pełną odpowiedzialność ponosi tylko przedsiębiorca. Biuro rachunkowe może jednak z tego tytułu zapłacić odszkodowanie.
 
Każda firma zobowiązana jest do ewidencjonowania swoich zdarzeń gospodarczych i rozliczania się z nich. Z tego względu konieczne jest prowadzenie księgowości. Aby zapewnić firmowym rozliczeniom poprawność większość przedsiębiorców decyduje się swoje dokumenty przekazać biuru rachunkowemu. 
 
Trzeba jednak podkreślić, że przekazując ten obowiązek biuru rachunkowemu nie zwalniamy się z odpowiedzialności podatkowej nawet w przypadku gdy błąd wynika z działalności biura. Biuro z kolei za swoje niewłaściwe działania odpowiada wobec przedsiębiorcy w związku z czym może on zażądać odszkodowania. Podstawą tego są przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
Biuro może uwolnić się od zobowiązania w przypadku gdy udowodni że wykonało dane zobowiązania bądź jeżeli nie należało ono do jego kompetencji.