PIT - 11

PIT - 11 to imienna informacja o rocznych dochodach danego pracownika oraz zaliczkach pobranych przez zakład pracy na podatek dochodowy.

Informacje o wysokości dochodów pracownika, PIT – 11 zawiera:

- wartość przychodu
- koszty uzyskania przychodu,
- wartość dochodu (przychody pomniejszone o koszty jego uzyskania)
- zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez pracodawcę (płatnika)
- składni społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu.


Przekazanie deklaracji PIT-11 Urzędowi Skarbowemu i pracownikom stanowi obowiązek każdego pracodawcy.

Musi wywiązać się z niego w terminie, inaczej grozić mu będzie kara finansowa. Termin przekazanie deklaracji do US mija ostatniego stycznia (jeśli składają deklarację w formie papierowej) lub do końca lutego (jeżeli zdecydują się złożyć ją w formie elektronicznej).

SPIT- 11 w formie papierowe mogą jedynie Ci pracodawcy, którzy rozliczają maksymalnie 5 podatników, pozostali muszą ją złożyć online.