Różnice kursowe

Różnice kursowe powstają przy płaceniu za towar lub usługę w obcej walucie, wyniku różnic pomiędzy wartością faktury a wartością rzeczywistej zapłaty po przewalutowaniu na złotówki.

(Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość wyrażoną w obcej walucie należy przeliczyć na PLN zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski poprzedzającego dzień wystawienia faktury).

Różnice kursowe mogą powstawać zarówno po stronie sprzedaży, jak i wydatków i stanowić koszt podatkowy lub pozostały przychód. Mogą być:

- dodatnie i powstawać jeśli po przeliczeniu na złotówki koszt jest wyższy niż wartość tego kosztu w dniu zapłaty,
- ujemne i powstają jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków czy wartości w obcej walucie w dniu ich wpływu jest niższa niż ich wartość w dniu zapłaty.

Różnice kursowe często powodują błędy w powadzonej ewidencji księgowej. Niestety tylko wybrane systemy księgowe posiadają funkcje wyliczania różnic kursowych, którą obliczają na podstawie tabel średnich kursów NBP. W przypadku prowadzenia współpracy z firmami z rynku zagranicznego warto korzystać z pomocy księgowej lub biura rachunkowego.

dca