Ubezpieczenia społeczne

Ubezpiecznia społeczne pracowników stanowią zarówno koszt pracowdawcy jak i pracownika. Niektóre składki na poszczególne ubezpieczecznia płacą osobno pracownicy, a inne osobno pracodawca, jeszcze inne wspólnie oboje. 

W skład ubezpieczęń społecznych wchodzą następujące składki:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne - płacona w połowie przez pracownika (9,76%) i w połowie przez pracownika (9,76%),
  • składka na ubezpieczenie rentowe - płacona również w części przez pracodawcę (6,5%) i w częsci prezz pracownika (1,5%),
  • składka na ubezpieczenie chorobowe - płacona w całości przez pracownika (2,45%), 
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe - płacona w całości przez pracowdawcę w wysokości ustalonej na podstawie przepisów. Jej średnia wysokość to 1,8%.

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika odprowadza się składki na Fundusz Pracy (2,45%), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%) oraz w określonych przypadkach na Fundusz Emerytur Pomostowych.