Ustawa o rachunkowości


Ustawa o rachunkowości jest najważniejszym w Polsce aktem prawnym, który reguluje prowadzenie rachunkowości. Oczywiście stosowanie narzuconych przez nią zasad, jest zgodne z przepisami stosowanymi na świecie i w Unii Europejskiej. To właśnie w tym celu była tak licznie nowelizowana.

Ustawa o rachunkowości powstała 29 września 1994 roku, a jej przepisy weszły w życie od 1 stycznia 1995 roku.

Przepisy ustawy o rachunkowości obejmują jednostki takie jak: spółki kapitałowe, spółki osobowe i cywilne (po przekroczeniu limitu księgowego), osoby prawne z wyłączeniem NBP i Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, odziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych oraz wiele innych, wymienionych w art. 2 ustawy.

Przepisy ustawy o rachunkowości regulują prowadzenie rachunkowości, a także tryb badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz podstawy usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych.