Zapłać ratę ZFŚS do 31 maja!

Pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobowiązani są do wpłacenia pierwszej raty do 31 maja bieżącego roku. Wysokość raty to co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek bankowy funduszu.

Kto ma obowiązek zapłacić ratę na ZFŚS?

  • pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu) oraz

  • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników

Termin:

I rata – 31 maj;

II rata – 30 wrzesień;