Zatrudnienie pracowników – formy

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą i chcący zatrudnić pracowników, mają do wyboru kilka form zatrudnienia. Forma zatrudnienia pracownika w większości przypadków dopasowana jest do charakteru pracy, a także specyfikacji prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Przedsiębiorca ma do wyboru zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Umowa o pracę jest zdecydowanie najczęściej wybieraną formą zatrudnienia dla pracownika, a regulują ją przepisy znajdujące się w Kodeksie Pracy. Nawiązując stosunek pracy między pracownikiem, a pracodawcą, pracodawca jest zobowiązany, aby zagwarantować pracownikowi m.in. minimalne wynagrodzenie, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenie chorobowe na wypadek choroby oraz uregulowany czas pracy. W umowie muszą znaleźć się również prawa oraz obowiązki danego pracownika, jak również pracodawcy.

Umowy cywilnoprawne są regulowane przez przepisy znajdujące się w Kodeksie Cywilnym. Do umów tych możemy zaliczyć:
- umowę zlecenie,
- umowę o dzieło,
- umowę agencyjną,
- kontrakt menadżerski.

Formy te w ostatnim czasie są coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców, ponieważ charakteryzują się niskimi kosztami utrzymania osoby zatrudnionej.