Blog ten poświęcony jest prawu i księgowości. Nasi eksperci postarają się wyjaśnić jego czytelnikom wszelkie wątpliwe kwestie związane z prawem podatkowym czy prowadzeniem rachunkowości. Udzielą wskazówek pozwalających zoptymalizować koszty prowadzonych przez nich działalności i skutecznie radzić sobie z nieustannie zmieniającymi się przepisami i obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach.

Zachęcam do czytania naszego bloga, kontaktowania się i zadawania pytań.

Blog

Ochrona przedemerytalna 2017

Według Kodeksu pracy pracownik, który znajduje się w okresie ochrony przedemerytalnej nie może zostać zwolniony. Od 2017 roku wiek ochrony emerytalnej trwa  od 56 lat dla kobiet oraz 61 dla mężczyzn.    Pracownicy mogą liczyć na okres ochrony przedemerytalnej pod warunkiem, że...
Czytaj dalej

Jakie informacje powinny znaleźć się na pieczęci firmowej?

Co prawda przepisy prawa nie narzucają na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczęci firmowej, jednak posiadanie jej znacznie usprawni im funkcjonowanie w obrocie rynkowym.   Pieczęć firmowa pełni głównie rolę identyfikacyjną przedsiębiorstwa. Aby zatem, spełniała swoją funkcję...
Czytaj dalej

Składki ZUS 2018

Na rok 2018 przewidziano podniesienie najniższej krajowej do 2 100 złotych brutto. Łącznie ze wzrostem kosztów pracy przewiduje się podwyższenie preferencyjnych składek ZUS, gdyż ich podstawę stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.   Preferencyjne składki ZUS 2018 prezentują się...
Czytaj dalej

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania należy do jednych z najważniejszych wyborów, przed jakimi staje przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie własnej firmy. Powinien on zdawać sobie sprawę, że to właśnie ta decyzja warunkowała będzie wartość należności jaką będzie on musiał pokrywać, w jaki sposób będzie...
Czytaj dalej

Zmiany w płaceniu składek do ZUS

Przedsiębiorca, który płaci składki na ubezpieczenia i fundusze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obecnie musi wykonywać kilka przelewów. Zmienić ma się to już od 1 stycznia 2018 roku. Każdy przedsiębiorca otrzyma swój indywidualny numer rachunku, na który dokonywać będzie płatności, niezależnie...
Czytaj dalej

Czy należy podpisać notę korygującą?

Nota korygująca to dokument wystawiany przez nabywcę towaru, a nie jego dostawcę, czy też wytwórcę. Przepisy nie określają jej wzoru, jednak określają elementy, które musi zawierać aby była obowiązująca. Dane te to: -oznaczenie NOTA KORYGUJĄCA, -kolejny numer i data jej wystawienia, -imiona...
Czytaj dalej

Koszty pośrednie i bezpośrednie w KPiR

Za koszty bezpośrednie uznaje się koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem określonego przychodu. Zalicza się do nich towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, jak również usługi podwykonawców. Koszty te podlegają wpisaniu do KPiR na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy. Jeżeli...
Czytaj dalej

Druga rata odpisu na zfśs do 30 września

  Pracodawcy, którzy byli zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 30 września pozostałą część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy dodatkowe. Wraz z 1 stycznia 2017 roku podstawą wymiaru odpisu jest wyższa kwota bazowa, która wynosi 3161,77...
Czytaj dalej

E-paragony - korzyści

E-paragony stają się coraz bardziej powszechne. W 2018 roku wersja papierowa zostanie znacznie ograniczona.    Aktualnie przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot nawet 700 zł kosztu zakupu kasy rejestrującej. W tym roku została również znacznie skrócona lista podmiotów mogących...
Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli KRZ to jeden z rejestrów obok Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którym muszą oswoić się przedsiębiorcy.    W rejestrze tym ujawniane będą dane osób prawnych i fizycznych wobec których...
Czytaj dalej